نویسنده: filekar ارسال نامه

وب سایت: http://filekar.7gardoon.com

فروشگاه اختصاصی فروش

دانلود ترجمه مقاله نظریه روش تجزیه و تحلیل و تفسیر

دانلود ترجمه مقاله نظریه روش تجزیه و تحلیل و تفسیر

اخیراً پژوهش بر روی ارزش های شخصی در بازاریابی مورد توجه زیاد دانشگاهیان و پزشکان قرار گرفته است. توصیف عمیق تر مصرف کنندگان و رابطه شان با محصولات نه تنها برای درک موقعیت یابی های «شناختی» محصولات فعلی ست، بلکه اجازه

دانلود ترجمه مقاله تفسیر نردبانی در انجام پژوهش با

دانلود ترجمه مقاله تفسیر نردبانی در انجام پژوهش با

این مقاله با در نظر گرفتن تحقیقات دانشگاهی و بازار، به دنبال ارائه بحث در مورد کاربرد نردبان در انجام بازاریابی می باشد. طرح/ روش شناسی / رویکرد - این پژوهش نقاط اختصاری نردبان را به عنوان یک روش تحقیق

دانلود ترجمه مقاله اثر نام تجاری داخلی بر تعهد کیف

دانلود ترجمه مقاله اثر نام تجاری داخلی بر تعهد کیف

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر روی تعهد کیفیت خدمات کارکنان انجام شد. برندسازی داخلی استفاده از تکنیک های مختلف به منظور برقراری ارتباط با ارزش های

دانلود ترجمه مقاله تحول و آینده ای از بازاریابی سب

دانلود ترجمه مقاله تحول و آینده ای از بازاریابی سب

بازاریابی محیطی(که بطور متداول به عنوان بازاریابی سبز شناخته شده است) به فرایند فروش محصولات و/ یا خدمات مبتنی بر منافع محیطی اشاره می نماید. چنین محصول یا خدمتی می تواند با محیط سازگار باشد یا به شیوه ای سازگار با محیط ایجاد و بسته بندی شود. در تکام |