نویسنده: filekar ارسال نامه

وب سایت: http://filekar.7gardoon.com

فروشگاه اختصاصی فروش

دانلود ترجمه مقاله کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی

دانلود ترجمه مقاله کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی

چکیده: استفاده از کنترلر PI در سیستم کنترل DVRها بسیار متداول است. اما یکی از معایب این نوع کنترلرهای کلاسیک این است که به دلیل استفاده از بهره های ثابت، در شرایطی که در پارامترها یا شرایط عملکرد سیستم

دانلود ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچ

دانلود ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچ

از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی شده است ، اطلاعات محدودی در خصوص مورد توجه قرار دادن نقش این ادوات در کاهش نوسانات سیستم ارایه شده است

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ما

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ما

مدل‌های ماشین واسط در تحلیل گرهی (همانند EMTP) یا برنامه‌های شبیه سازی گذرای بر مبنای متغیر حالت نقش مهمی‌را در دقت عددی و کارایی محاسباتی کل شبیه

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تولید پراکنده DG شبکه هی

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تولید پراکنده DG شبکه هی

شبکه های توزیع، یک تغییر عمیق را در رابطه با طراحی و قواعد عملکردشان به علت انتظار افزایش اتصال تولید پراکنده (DG) به شبکه، تجربه می کنند |